voopoo การสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มความแข็งแรง

voopoo
voopoo

การสูบยา voopoo สูบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเลือดแล้วก็ความดันเลือดในผู้ดูดบุหรี่วัยเด็ก

การสูบยาสูบช่วย voopoo เพิ่มความแข็งแรงของเส้นโลหิตแล้วก็ความดันเลือด (BP) (1) ซึ่งเป็นหมดทั้งตัวทายที่สำคัญของการเสี่ยงโรคหัวใจรวมทั้งเส้นเลือดและก็การตาย จากทุกปัจจัย2 , 3 ยาสูบกระแสไฟฟ้า (EC) เลียนแบบยาสูบยาสูบ (TC) รวมทั้งได้รับการผลักดันและสนับสนุนให้เป็นลู่ทางที่อันตรายน้อยกว่า(4 ) ยังมิได้ระบุผลพวงของ EC ต่อความแข็งแรงของเส้นโลหิต พวกเราพิจารณาผลพวงฉับพลันของการสูบยาสูบ EC ต่อความตึงของเส้นเลือดแล้วก็ความดันเลือด แล้วก็เปรียบเทียบกับผลการดูดบุหรี่ TC

พวกเราเรียนรู้ผู้ดูดบุหรี่ 24 คน (อายุ 30 ± 8 ปี) หรือเปล่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดใน 4 ครั้ง (รวม 96 ครั้ง): 1) TC มากยิ่งกว่า 5 นาที; 2) EC มากยิ่งกว่า 5 นาที; 3) EC เป็นระยะเวลา 30 นาที แล้วก็ 4) ไม่มีอะไร (ขั้นตอนฉ้อฉล) ตรงเวลา 60 นาที EC5min ได้รับเลือกเป็นการเปรียบโดยตรงกับ TC (อัตราการส่งนิโคตินจาก EC น้อยกว่ามากมายแล้วก็ช้ากว่า TC) และก็ EC30 นาทีเพื่อเอาอย่างแบบทั่วๆไปของการสูบยาสูบ EC (นิโคตินที่ส่งที่ได้รับระดับพลาสมาเทียบเคียงได้กับภายหลัง 5 นาทีของการสูบยาสูบ TC ) (5). Carotid-femoral pulse-wave velocity (PWV) ถูกใช้เพื่อประเมินความฝืดของเส้นเลือด คณะกรรมการศีลธรรมการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยในสถาบันของพวกเราได้อนุมัติโครงงานทำการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย แล้วก็ทุกวิชาให้ความยินยอมพร้อมใจเป็นลายลักษณ์อักษร ผลที่จุดเวลาต่างๆถูกเปรียบเทียบกับการประมาณฐานรากข้างในแขนแต่ละข้าง แล้วก็ระหว่างแขนอีกทั้ง 4 ข้างโดยใช้ การทดลอง t แบบจับคู่และไม่จับคู่ เป็นลำดับ ผลพวงของ TC หรือ EC ร่วมกับการคดโกงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้รับการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความปรวนแปรสำหรับในการวัดซ้ำ เกี่ยวกับ PWV ได้มีการวิเคราะห์ผลเชิงประกอบของตอนการสูบยาสูบกับสิ่งหลอกลวงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใช้ BP เฉลี่ยเป็นตัวแปรร่วม

ไม่ได้แตกต่างสำหรับในการวัดฐานรากทั้งสิ้นระหว่างเซสชัน อัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นอีกทั้งในตอน TC รวมทั้ง EC 30 นาที (มากขึ้น 4.0 ครั้ง/นาทีภายหลังจาก 5 นาที, p < 0.05 รวมทั้ง 3.1 ครั้ง/นาทีภายหลังจาก 30 นาทีเป็นลำดับ) ในขณะผลการดูดบุหรี่ EC5 นาทีต่ออัตราการเต้นของหัวใจพอๆกับ ต่ำที่สุด (p = 0.57) อีกทั้ง TC รวมทั้ง EC เพิ่ม systolic BP ( รูปที่ 1A ) แล้วก็ความต่างสำหรับในการเปลี่ยนของการโต้ตอบ BP ระหว่าง 2 ต้นแบบการสูบยาสูบไม่มีนัยสำคัญ Diastolic BP แสดงต้นแบบความเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน…